.

Abonativa prin e-mail:

Termometru electronic cu AO

Un termometru foarte simplu construit cu amplificatoare operationale si cu o diodă obişnuită sau de protecţie, cum ar fi 1N4148, in loc de senzor de temperatura , poate fi realizat utilizand schema electronica de mai jos .
O tensiune de referinţă constantă este aplicată la intrarea neinversoare a amplificatorului operaţional. Curentul ce trece prin diodă, este menţinut de asemenea la un nivel constant. Variaţii ale tensiunii de ieşire a amplificatorului operaţional pot apărea numai ca rezultat al unei modificări a căderii de tensiune pe diodă şi aceasta, la rândul ei, poate fi cauzată numai de variaţii de temperatură. Tensiunea de ieşire este direct proporţională cu temperatura diodei.
Tensiunea de referinţă este obţinută de la IC1 prin divizorul de tensiune R3 / P1 / R4. Tensiunea de ieşire a lui A2 este amplificată de amplificatorul operaţional A3.
Intrarea neinversoare a lui A3 este menţinută la un nivel constant (obţinut tot cu R3 / P1 / R4), iar valorile lui R6 şi R8 au fost alese astfel încât 0 V să corespundă unei temperaturi ambiante de 0 grade C.
Pentru a se putea măsura temperaturi peste şi sub zero fără a se utiliza o alimentare simetrică este necesar utilizarea unui regulator IC1, care generează pentru A2 şi A3 o tensiune de referinţă suficient de constantă. Un amplificator suplimentar, A1, împreună cu R1 şi R2, generează o tensiune de 2,5 V raportată la bara de alimentare negativă. Aceşti 2.5 V sunt apoi utilizaţi ca masă pentru restul circuitului.
Pinul 11 al lui IC2 este prin urmare la -2.5 V şi pinul 4 la 6,5 V, în raport cu această masă. Prin urmare, alimentarea amplificatoarelor operaţionale este simetrică.
Consumul de curent al circuitului este de circa 5 mA.
Dacă este necesară o funcţionare continuă, trebuie utilizată o sursă de alimentare simplă; pentru IC1 aceasta nu necesită a fi stabilizată. Circuitul este calibrat prin reglarea Iui P1, pentru a se obţine 0 V la 0°C, şi apoi a lui P2, pentru a obţine 0,999 V la 99,9°C.

Schema Electronica: 
Schema termometru electronic cu AO
Circuite Electronice: 

Add new comment