.

Abonativa prin e-mail:

Mixer audio cu tranzistor

Un mixer audio foarte simplu poate fi construit utilizand schema electronic din figura de mai jos . Acest mixer audio foloseste component electronice putine si utilizeaza un transistor conectat intr-un montaj cu baza comuna, cu emitorul comandat in curent . Aproape intregul curent de comanda trece din nou prin collector cu ajutorul R1,D1 si D2, cu conditia ca R2 sa fie mai amare ca 1/s ( unde s este panta T1) .
Tensiunea de iesire este egala cu r3/R5x(u1+u2+..) . Curentul de de collector al tranzistorului rezulta din 0.6v/R2. Rezistenta R3= U/1.2V iar rezistenta R5 se obtine din R3 inmultit cu numarul de intrari.
De exemplu : daca R2 =680 ohmi , curentul de collector este de 1mA. Daca tensiunea U=15 V => valoarea 8.2k pentru R3iar R5 are valoarea de 33k pentru patru intrari.

Schema Electronica: 
schema electronica Mixer audio cu tranzistor si componente pasive
Circuite Electronice: 

Add new comment